Verksamhet

Välkommen till Företagarföreningen Innovatum

Vi är ett nätverk för ökad affärsnytta bland företagare och vidare utveckling av det geografiska området.

Våra fokusområden:

  • Öka företagarnas medvetenhet om varandra genom olika event
  • Inspirera företag att etablera sig på området
  • Delta i utvecklingsarbetet som drivs av fastighetsägaren

Alla företag som har verksamhet på Innovatumområdet i Trollhättan är välkomna som medlemmar.

Vad gör företagarföreningen?

  • Vi bidrar till att Innovatumområdet utvecklas och fortsätter att vara en plats som ger företagen ett mervärde.
    Föreningens styrelse fungerar ofta som remissinstans, men är också aktiv med egna förslag till utveckling och förbättring.
    Kom gärna med förslag till hur både vi, och Innovatumområdet, kan bli ännu bättre!

 Frukostmöten

Företagarföreningen anordnar tillsammans med Trollhättans Tomt AB frukostmöten för alla verksamma på området Innovatum. I samband med frukosten ges lite kort information om aktuella och intressanta projekt, men framförallt vill vi ge tid för mingel med samtal, frågor och möjlighet att lyfta nya idéer.

 

After Work och sommarfest

Vi arrangerar också festligheter så som After Work och sommarfest för alla som är verksamma på området.

 

Medlemslunch och företagsbesök

Under hösten 2014 bjöd föreningen in till lunch och företagsbesök. Då på Leissner Data. För tillfället har vi inget nytt besök inplanerat men är ni intresserade av att hålla i ett studiebesök får ni gärna höra av er till info@ffinnovatum.se eller direkt till någon i styrelsen.

Kontaktmässa

Den 20 oktober 2014 arrangerade Trollhättans fyra företagarföreningar en kontaktmässa. Syftet var att medlemsföretagen i respektive förening skulle bli medvetna om vilka andra företag som finns och på så sätt underlätta och skapa affärer. Hur bra som helst.

Förhoppningsvis kommer vi genomföra kontaktmässan igen. När vet vi dock inte än.

Länkar till de företagarföreningar i Trollhättan

Hojum företagarförening, Skogstorpa företagarförening, och Stallbacka företagarförening